Нерегламентиран достъп до данни на НАП

Уважаеми потребители, вследствие на извършено престъпление (хакерска атака), беше осъществен неоторизиран достъп до информация, съдържаща се в базите данни на Национална агенция за приходите. На 15.07.2019 г. лични данни на 4 милиона живи физически лица и приблизително 200 000 чуждестранни граждани са били противозаконно публикувани.

Разпространени са лични данни и данъчно-осигурителна информация.

Каква информация за физически и юридически лица е станала достъпна:

 • Имена, ЕГН и адреси на български граждани;
 • Имена, идентификационен номер, дата на раждане, адрес на чуждестранни граждани;
 • Телефони, имейл адреси;
 • Данъчно-осигурителна информация,
  още
  • Данни от годишни данъчни декларации на физически лица;
  • Данни от справките за изплатени доходи на физически лица;
  • Данни от осигурителни декларации;
  • Данни за здравно осигурителен статус (важно! Става дума за осигурителни вноски, а не за медицински статус или информация за лечение на гражданите);
  • Данни за издадени актове за административни нарушения;
  • Данни за извършени плащания на данъци и осигурителни задължения през „Български пощи“ АД;
  • Данни от подадените заявления за възстановяване на ДДС, платен в друга държава членка на ЕС;
  • Данни от международния автоматичен обмен на данъчна информация за български и чуждестранни лица;
  • Служебни данни, получени от други институции в НАП, като Агенция „Митници“, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, НЗОК и др.;
Проверка за разкрити лични данни Какво да направя? Контакти и помощ Често задавани въпроси