Номерът на Вашата заявка е:

Ще получите резултата от проверката на посочения от Вас мобилен номер.

Вижте какво да направите, ако Вашите данни са били незаконно разпространени

Уважаеми клиенти,
Тук можете да проверите дали е нарушена сигурността на Вашите лични данни, вследствие на осъществен неправомерен външен достъп до данни на Национална агенция за приходите.

Вижте какво да направите, ако Вашите данни са били незаконно разпространени

Моля активирайте JavaScript във вашия браузър.

Невалиден идентификатор

Невалиден телефонен номер

На посочения номер ще получите допълнителна информация.

Настоящата справка е разработена в изпълнение на задълженията на НАП като администратор на лични данни, произтичащи от чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и чл. 68 от Закона за защита на личните данни. Следва да имате предвид, че законодателството определя правилата за обработване на лични данни като неприложими за починали лица.

В качеството си на администратор на обработване на данни Националната агенция за приходите е уведомила незабавно Комисията за защита на личните данни и всички компетентни във връзка с инцидента институции. Извършването на справка в настоящия й вид е съгласувано с Комисията за защита на личните данни.

В съобщение на сайта си, отправено до субектите на данни, сме описали естеството на нарушението на сигурността на личните данни и сме посочили информация за категориите и броя на засегнати лица и количеството данни, точките за контакт с администрацията, евентуалните последици и предприетите на този етап мерки.

Всеки гражданин следва да се съобрази с изискването да извършва индивидуални справки, които касаят единствено неговите лични данни. Проверките за лични данни на трети лица, без основание за това, представлява нарушение на действащото законодателство.

НАП ще продължи да Ви информира в подходяща форма за всичко, свързано с възникналия инцидент и възможности за защита на данните.