Има ли разпространени мои лични данни?

Можете да проверите дали Ваши лични данни са станали обект на неоторизиран достъп и какъв тип са те чрез специално създадено от НАП приложение.

Приложението изисква сигурна идентификация, т.е, за да видите какъв тип лични данни са били разпространени, Ви е необходим персонален идентификационен код /ПИК/ (издава се безплатно във всеки офис на НАП) или квалифициран електронен подпис /КЕП/, съдържащ идентификатор на лицето /ЕГН/.

Вход с ПИК от НАП Вход с КЕП

Справка за разкрити лични данни можете да направите във всеки офис на НАП в страната след представяне на документ за самоличност.